Rychlý kontakt

mapa

ODKAZY


 

www.cuzk.cz – oficiální stránky Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního

nahlizenidokn.cuzk.cz – informace o parcelách a stavbách v katastru nemovitostí vč. map

www.zememeric.cz – časopis Zeměměřič

archivnimapy.cuzk.cz – archívní mapy

www.spucr.cz – Státní pozemkový úřad

www.cuzk.cz/formuláře – formuláře pro vklad a zápis do katastru nemovitostí

http://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady.aspx  – katastrální úřady