Rychlý kontakt

mapa

ÚVOD

Vítáme Vás na našich stránkách

Jsme rodinná firma z podhůří Orlických hor pracující v oboru geodézie. Naším hlavním kladem je dlouholetá praxe v oboru a značná zkušenost s činnostmi v katastru nemovitostí.
Provádíme geodetické práce jako geometrické plány pro vyznačení budov a přístaveb do katastru nemovitostí, rozdělování pozemků, vyznačení věcného břemene, doplnění katastru o pozemky bývalého pozemkového katastru. Samozřejmě provádíme vytyčování vlastnických hranic pozemků, vytyčení stavebních objektů, výšková zaměření, mapové podklady pro projekty či zaměřování inženýrských sítí.
Nedílnou součástí našich činností je zastupování klienta při jednáních s orgány státní správy, místní samosprávy, Státním pozemkovým úřadem, Lesy ČR, apod., včetně odborného poradenství či informací v oblasti geodezie a jejich příbuzných oborech. Dále zprostředkujeme vyhotovení znaleckých posudků, převodních smluv, pasportů staveb a jiných činností souvisejících s nemovitostmi. Zároveň poskytujeme poradenství a pomoc obcím při pozemkových úpravách, s evidencí nemovitého majetku či s přípravou územního plánu.
Jako jedna z mála firem nabízíme své služby i o víkendech a svátcích, naše pracovní doba není nijak omezena. Zároveň šetříme Váš čas a cestu tím, že se nemusíte obtěžovat za námi do kanceláře, jsme schopni za Vámi kdykoli a kamkoli po předchozí domluvě zdarma přijet.
Svoji činnost zajišťujeme převážně v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, ale ta není místně omezena.

Zohledňujeme stálé klienty, kterým poskytujeme množstevní slevy!

Jsme schopni pružně reagovat na objednávky a dodržovat krátké dodací lhůty k Vaší plné spokojenosti. Klademe důraz na profesionalitu a osobní přístup ke každému našemu klientovi.