Rychlý kontakt

Michal Červinka

t: +420 608135850

m: cervinka@geodeziecervinka.cz


mapa

CENÍK

Nabídkový ceník http://www.geodeziecervinka.cz/cenik/


Geometrický plán pro

Zaměření nové stavby, rozestavěné stavby, přístavby 3500,-
Rozdělení pozemku 1 MJ = 150 m 3500,- – 4500,-
Rozdělení pozemku s vytyčením 1 MJ = 150 m 4000,- – 5000,-
Věcné břemeno 1MJ = 150 m 2700,- – 4000,-

Cena závisí na rozsahu prací.

Vytyčení

Vytyčení vlastnické hranice vč. geom. plánu 1 MJ = 150 m 4000,-
Vytyčení stavby bez výškového určení 1 MJ = 4 body 1600,-
Vytyčení stavby s výškovým určení 1 MJ = 4 body 2400,-

Ke geom. plánu Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic zdarma.

Mapový podklad, zaměření skutečného stavu stavby

Polohopis a výškopis 1 MJ = 1 ha 5000,-
Polohopis 1 MJ = 1 ha 3500,-
Zaměření skutečného stavu stavby 2000,-
Zaměření skutečného stavu komunikace 1 MJ = 150 m 2500,-
Zaměření skutečného stavu inženýrských sítí 1 MJ = 150 m 2500,-

Technická nivelace

Výškové určení 1 MJ = 150 m 800,-

Stabilizace

Plastový mezník s dřevěným kolíkem 120,-
Plastový mezník na katastrální hranici s dřevěným kolíkem 250,-

Cena plastových mezníků se může měnit dle aktuální ceny na trhu.

Při více MJ individuální cena.
V ceně je již započítán správní poplatek za potvrzení geom. plánu, práce v operátu KN a doprava.
Kopie geometrických plánů zdarma.
Ceny platí pro okres Rychnov nad Kněžnou. Pro ostatní okresy bude cena stanovena individuálně s ohledem na rozsah zakázky.
Pro zakázky v katastrálních územích patřících do obce Liberk 10% sleva.


pdf_icon

PDF ceník ke stažení